Tarieven en voorwaarden Installatiebedrijf Stam en Stam Schoorl b.v.

Onze werkzaamheden worden hoofdzakelijk uitgevoerd door onze eigen vakbekwame monteurs die met hun bus bij u op locatie komen. Als een monteur bij u aan de deur komt geldt een starttarief, plus een tarief voor de gewerkte uren, aangevuld met kosten voor eventueel gebruikte materialen en parkeerkosten.

Starttarief
Voor iedere opdracht die wij in behandeling nemen moeten we kosten maken. Zo heeft een monteur tijd en een auto nodig om bij u te komen en gebruikt hij gereedschappen. Al deze kosten zijn verwerkt in het starttarief. Verder brengen wij u alleen de daadwerkelijk gemaakte uren, met een minimum van 0,5 arbeidsuren, afgerond per kwartier naar boven én gebruikte materialen in rekening. Op deze manier kunnen wij op transparante wijze inzichtelijk maken welke kosten wij aan u doorberekenen.

Als u een vaste offerte prijs heeft afgesproken is het starttarief niet van toepassing. Dit geldt ook voor afgesproken abonnementsprijzen.

Parkeren
Onze monteurs hebben de mogelijkheid om hun auto aan te melden voor gebieden waarin betaald geparkeerd moet worden. Dit brengt extra kosten met zich mee. Als u onze monteur liever wilt laten parkeren met uw bezoekerspas of hebt u de beschikking over een eigen parkeervoorziening dan kunt u dit aangeven wanneer u een afspraak met ons maakt.

Storingsdienst
Als u ook buiten kantooruren gebruik wilt maken van onze diensten dan komen er extra kosten bovenop de rekening. Dit is een vast bedrag voor het gebruik van onze storingsdienst.

Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid – Exoneratiebeding
Ook willen wij u informeren dat wij ons niet aansprakelijk stellen voor eventuele beschadigingen als gevolg van graaf en/of boorwerkzaamheden in en om uw woning t.b.v. de opdracht gegeven door de klant, alsmede de reparaties hiervan. De kosten en gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant.
Ook beschadigingen aan witgoed of andere inboedel dat moet worden verplaatst ten dienste van de werkzaamheden van de klant, teneinde bij de werkzaamheden te kunnen en te repareren is Stam en Stam niet aansprakelijk.

Klant is zelf aansprakelijk voor niet-zichtbare kabels en leidingen in- en om het huis wanneer daar schade toe wordt gedaan als gevolg van klant gestuurde werkzaamheden, zijn de kosten voor herstel voor rekening van de klant. Stam en Stam is niet bij machte om álle kabels van iedere klant uit zijn hoofd te weten, hiervoor is de klant aansprakelijk wanneer er een beschadiging aan optreed door werkzaamheden van onze monteur.